Projekt „Poprawa konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do przetwórstwa w zakładzie produkującym karmę dla zwierząt domowych MACED sp. z o.o. wraz z rozbudową i przebudową zakładu”.

Projekt w ramach działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

umowa nr 00305‑65000-OR1600017/15 zawarta z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie. 


Zapytanie ofertowe z dnia 13.02.2017r. ROZSTRZYGNIĘTE


Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr 1/02/2017/PROW 4.2