INFROMACJE O WYBORZE WYKONAWCY – 17 marca 2018

  1. W ramach postępowania na wybór wykonawcy na wykonanie zadania: „Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy” wybrano przedsiębiorstwo: Smart Design Expo sp. z o.o., Wysogotowo, ul. Szparagowa 12, 62-081 Przeźmierowo.

  2. W ramach postępowania na wybór wykonawcy na wykonanie zadania: „Doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych” wybrano przedsiębiorstwo: Rafał Tomala Consulting, ul. Puławska 266/250, 02=684 Warszawa.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - 12 luty 2018

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, w ramach:

Osi priorytetowej RPZP.01.00.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie;

Działanie: RPZP.01.15.00 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw;

Cel tematyczny: 03 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);

Priorytet inwestycyjny: 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczościZapraszamy do składania ofert na wykonanie zadań:

  1. Udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy

      Ogłoszenie nr 1 z dnia 12-02-2018

  2. Doradztwo w obszarze wyszukiwania i doboru partnerów gospodarczych

      Ogłoszenie nr 2 z dnia 12-02-2018